A1, Harjoituslupa2019-02-05T08:20:46+03:00

A1, Harjoituslupa

Harjoitusluvalla voit ajaa A1-kortin halvemmalla tavalla, mutta sinulla on oltava oma A1-luokan moottoripyörä. Harjoitusluvan saat, kun olet suorittanut teoriakokeen sekä käsittelykokeen. Teoriakokeeseen pääset kuukautta ennen kun täytät 16 vuotta. Käsittelykokeessa ikäraja on 16 vuotta. Käsittelykoe suoritetaan autokoulun moottoripyörällä. Kun teoriakoe sekä käsittelykoe on hyväksytty voit hakea harjoituslupaa Ajovarmalta. Myönnetty harjoituslupa on voimassa minimissään 1kk ja maksimissaan 3kk. Tuona aikana ajat liikenteessä itsenäisesti, jonka aikana sinun on suoritettava ajokoe. Ajokoe suoritetaan omalla A1-luokan moottoripyörällä.

A1-kortin kurssimaksuun harjoitusluvalla sisältyy:

• teoriaopetusta 12 h
• ajo-opetusta 4 h, joista vähintään 2 h liikenteessä
• moottoripyörän käyttö käsittelykokeessa yhden (1) kerran
• opiskelumateriaalit sekä toimistopalvelut

Koulutukseen voit ilmoittautua joko suoraan alla olevasta linkistä, soittamalla tai tulemalla paikanpäälle autokoululle ennen kurssin alkua. Kaikki vaihtoehdot sopii meille, mikä on sinulle paras vaihtoehto, on paras Sinulle! Tervetuloa!

ILMOITTAUDU TÄSTÄ!

Kurssimaksun lisäksi suoritettavat maksut:

• Ajokorttilupamaksu Ajovarmalle 40€
• Teoriakoe Ajovarmalle 31€
• Käsittelykoe Ajovarmalle 28€
• Harjoituslupamaksu 30€
• Valokuvat
• Lääkärintodistus tai nuorison terveystodistus

Harjoitusluvan voit hakea Ajovarman toimipisteeltä. Harjoituslupa myönnetään kerrallaan enintään kolmeksi kuukaudeksi, eikä sitä ilman erityisen pätevää syytä voi uudistaa. Harjoituslupahakemus maksaa 30 euroa.

Ajokorttiluvan hakeminen

Jokaisen autokoulun aloittavan on haettava ajokorttilupaa Ajovarmalta. Ajokorttilupahakemuksen saat autokoululta, lisäksi tarvitset siihen liitteeksi:

• kaksi passivalokuvaa
• nuorison terveystodistus tai lääkärintodistus (mikäli henkilöllä on voimassa oleva M tai A-luokan ajo-oikeus, ei todistusta tarvita)
• huoltajan suostumus (kaavakkeen saat autokoululta)
• lupamaksu

Ajokorttiluvan käsittely saattaa ruuhkautua välillä, joten hoidathan asian kuntoon mahdollisimman pian. Tutkintoja (teoria- sekä ajokoe) ei voida varata ennen kuin ajokorttilupa on myönnetty.

Lisäksi harjoitusluvan saaminen edellyttää:

• kuljettajantutkinnon teoriakoe on hyväksytty
• käsittelykoe kevytmoottoripyörällä on hyväksytty

Lisäksi harjoitusluvan myöntämisen edellytyksenä on, että hakija ei ole ajokiellossa eikä ole ollut lupapäätöstä edeltäneen viiden vuoden aikana ajokiellossa. Harjoitusluvassa mainitun pyörän tulee täyttää ajokorttiluokkaa vastaavat vaatimukset.

A1-luokan ajokokeessa moottoripyörän sylinteritilavuuden tulee olla enintään 125 cm³, tehon enintään 11 kW (15 hv) ja suurimman rakenteellisen nopeuden vähintään 90 km/h.