Käytännön ajokykyarvio

Käytännön ajokykyarvio on tarkoitettu lääkäreille päätöksenteon tueksi potilaan ajoterveyden arvioinnissa. Etenkin tilanteissa joissa liikutaan tutkimustulosten osalta raja-arvoissa ja herää huoli potilaan ajoterveydestä, voidaan käytännön ajokykyarviolla saada lisätietoa päätöksentekoon. Käytännön ajokykyarvio tehdään aina normaalissa liikennetilanteessa arviota varten varustellulla ajoneuvolla.

Mikäli asiakkaalla on mukanaan lääkärin antama saate tai sairaskertomus, pystymme räätälöimään arvioinnin asiakkaan toimintakyvyn muutosta mittaavaksi. Arvioinnin ajotapahtuma tallennetaan, jolloin lausuntoa tehtäessä voidaan palata liikennetapahtumiin ja tutkittavan toimintaan. Tallenteita ei säilytetä lausunnon teon jälkeen, vaan ne poistetaan. Lausunto arvioista lähetetään hoitavalle lääkärille ja kertyneiden tietojen pohjalta lääkäri pystyy tekemään kokonaisarvion potilaan ajoterveydentilasta ja ohjaamaan potilasta jatkotoimenpiteiden osalta.

Milloin on syytä teettää potilaalle käytännön ajokykyarvio?

Potilaan ajoterveydestä on viimeistään huolestuttava silloin, kun arjen selviytymisessä alkaa esiintymään tai on jo ollut ongelmaa. Ajoterveyden osalta ajokykyä heikentäviä tekijöitä ovat mm.:

 • Muistisairaudet
 • Neurologiset sairaudet
 • Keuhkosairaudet
 • Uniapnea
 • Erilaiset tapaturmat (työtapaturmat, liikenneonnettomuudet, yms.)
 • Päihteiden liikakäyttö
 • TULE-sairaudet
 • Diabetes (huonolla hoitotasapainolla, sekä/tai liitännäissairaudet)
 • Näkökyvyn häiriöt

Ajokyvyn arviointi voi tulla kyseeseen jo ennen ajokortin suorittamista, jos potilaalla on:

 • Kehityksellisiä häiriöitä
 • Liikuntarajoitteita

Hyödyt

 • Lääkäri saa käytännön ajoterveysarviosta lausunnon oman päätöksentekonsa tueksi.
 • Ulkopuolinen arviointi on potilassuhteen kannalta puolueeton.
 • Arvioinnin tuloksella voidaan paremmin perustella toimintakyvyn muutoksien vaikutusta ajamiseen.
 • Näin voidaan varmistaa turvallinen liikenneympäristö kaikille, myös asiakkaalle.

Ennen arviota

 • Lääkäri kirjoittaa saatteen arvioon (lääkäriä askarruttavat seikat)
 • Asiakas ottaa yhteyttä meihin ja sopii ajan käytännön ajoterveysarvioon

Käytännön ajokykyarvio

 • Asiakas luovuttaa lääkärin saatteen arvioon tullessaan
 • Arviointi ajetaan joko manuaali tai automaattivaihteisella autolla, riippuen siitä mihin asiakas on tottunut normaali arjessaan
 • Pääsääntöisesti arviointi ajetaan asiakkaalle tutussa lähiympäristössä (tai vastaavassa)
 • Ajon aikana arvioimme tutkittavan toimintakyvyn muutosten vaikutusta hänen toimintaansa liikenteessä

Arvioinnin jälkeen

 • Kirjoitamme lausunnon ajon aikana esiin tulleiden tilanteiden perusteella ja arvion siitä, mistä nämä tilanteet ovat johtuneet
 • Lausunto lähetetään lääkärille sekä asiakkaalle
 • Lääkäri tekee kokonaisarvion lausunnon perusteella potilaan ajoterveyden tilasta ja päättää jatkotoimenpiteistä