Ajokieltokoulutus

Jos sinut on määrätty ajokieltoon 2 vuoden sisällä ensimmäisestä auton tai moottoripyörän ajo-oikeuden saamisesta, sinun tulee suorittaa ajokieltokoulutus. Ajokieltokoulutuksen suorittaminen on edellytys ajo-oikeuden palauttamiselle. Koulutus on teoriakoulutusta. Koulutuksen tulisi johtaa yksilötason toimintasuunnitelman toteutumiseen.

 

UUDEN KULJETTAJAN AJOKIELTOON MÄÄRÄÄMISEEN LIITTYVÄ KOULUTUS (AJOKIELTO-KOULUTUS) 

Ajokorttilain 37 §:n mukaisen koulutuksen tavoitteena on, että koulutukseen osallistuva tunnistaa oman käyttäytymisensä riskitekijöitä, pohtii itsenäisesti, kouluttajan tuella sekä vertaisryhmässä syitä ja taustatekijöitä riskikäyttäytymiselle, saa tietoa liikenteen riskeistä sekä löytää itsenäisesti tai tuetusti ratkaisukeinoja riskikäyttäytymisen ehkäisemiseksi

AJOKIELTOKOULUTUKSEN SISÄLTÖ:

Toimiston palvelut X
Yksilötason koulutusta 2 h X
Ryhmäkoulutusta 2 h X

HINTA:

460,-

Kaikki hintamme sisältävät arvonlisäveron 24 %

 

FAKTA

Seuraavassa lainaus Ajokorttilain 37§ alusta:

Jos kuljettaja määrätään auton ensimmäisen ajo-oikeuden saamista seuraavan kahden vuoden aikana tehdyistä liikennerikoksista tai toistuvista liikennerikkomuksista ajokieltoon, ajokortin palauttamisen edellytyksenä ajokiellon päättymisen jälkeen on, että hän on saanut riskikäyttäytymistä ja sen vaikutuksia liikenneturvallisuuteen käsittelevän lisäkoulutuksen. Säännöstä sovelletaan myös moottoripyörän ajo-oikeuden haltijaan, jolla ei ole auton ajo-oikeutta, kahden vuoden ajan moottoripyörän ensimmäisen ajo-oikeuden saamisesta.

 

Mikäli mieltäsi jäi askarruttamaan joku asia, ota rohkeasti yhteyttä.

Pääpaino koulutuksissamme on, että kuljettaja sisäistää, mitä turvallinen sekä taloudellinen ajaminen on. Turvallisuus, toisten huomioon ottaminen liikenteessä sekä taloudellinen ajotapa takaavat leppoisempia ajokilometrejä. Järkevimmät päätökset tehdään ratin ja penkin välissä.