Ohjeet ajokykyarvioon

 

Miten lääkäri toimii ennen ajokykyarviointia?

Lääkäri kirjoittaa saatteen, johon kirjaa ylös huolta aiheuttaneet seikat potilaan ajoterveydessä. Saatteessa on hyvä olla myös lähettävän lääkärin nimi ja terveysyksikön tiedot. Saatteen lääkäri antaa potilaalle, jonka henkilökohtaisesti luovuttaa sen käytännön ajokykyarviota suorittavalle ajoterveyden arviointiin perehtyneelle liikenteen eritysasiantuntijalle.

Miten asiakas (potilas) toimii ennen ajokykyarviointia?

Asiakas ottaa yhteyttä erityisasiantuntijaamme ja sopii ajan käytännön ajokykyarvion suorittamiseen. Käytössämme on sekä manuaali-, että automaattivaihteinen auto. Auto valitaan sen mukaan, millä asiakas on viime aikoina tottunut ajamaan.

Käytännön ajokykyarvio

Sovittuna ajankohtana asiantuntijamme tulee tapaamispaikkaan jossa aluksi käydään läpi käytännön asioita arviointiin liittyen (mm. missä asiakas on tottunut liikkumaan, ajokokemustaustaa, yms.) Asiakas luovuttaa lääkärin antaman saatteen, jota käytetään arvioinnin reitin suunnitteluun sekä lausunnon tekemisen tueksi. Arvioinnissa otetaan huomioon asiakkaan liikkumisen tarve, sekä kompensoivat tekijät. Kompensoivina tekijöinä voivat olla esimerkiksi asiakkaan hyvä sairauden tunto, vahvan ajokokemuksen mukanaan tuoma toimintakyvyn puutteita kompensoiva ajotyyli ja harkintakyky.

Arvion jälkeen

Kirjoitamme lausunnon arvioissa nähdyn perusteella, tarvittaessa tukeudumme kuvatallenteeseen epäselvissä tilanteissa. Lausunnon valmistuttua kuvatallenne poistetaan. Lausunto lähetetään sekä lääkärille että asiakkaalle. Poikkeustilanteissa lausunto lähetetään vain lääkärille. Lausunnon perusteella lähettävä lääkäri tekee kokonaisarvioin potilaan ajoterveydestä ja päättää jatkotoimenpiteistä.

Päätös voi olla:

  • ajo-oikeutta jatketaan
  • ajo-oikeutta jatketaan, mutta korttiluokkaa pudotetaan
  • ajo-oikeus määräajaksi (esim. muistihäiriöiselle)
  • annetaan tervehtymiselle vielä aikaa ja tutkitaan myöhemmin uudelleen
  • tarvitsee ajamista helpottavia teknisiä apuvälineitä, tällöin erityisehto ajokorttiin
  • ajo-oikeutta ei voida jatkaa

Päätöksen henkilön ajo-oikeuden muutoksista tekee poliisi, lääkärin ajoterveyskannanoton mukaisesti.

Lääkärin ilmoitusvelvollisuus

Kun lääkäri toteaa tilapäisen ajokyvyttömyyden, hän ilmoittaa tästä potilaalle. Kielto kirjataan sairauskertomukseen. Tilapäistä ajokieltoa ei ilmoiteta poliisille. Potilaalle on syytä kertoa, että ajaminen kiellosta huolimatta voi esim. johtaa onnettomuustapauksissa liikennevakuutuskorvausten heikentymiseen tai rikosoikeudelliseen vastuuseen.

Mikäli lääkäri toteaa potilaan terveydentilan heikentyneen pidempiaikaisesti niin, ettei henkilö täytä ajoterveysvaatimuksia, lääkärin on ajokorttilain 21§:n mukaan velvollisuus ilmoittaa salassapitovelvollisuuden estämättä tästä poliisille. Ilmoituksesta ja oikeudesta sen tekemiseen on kerrottava tutkittavalle ennen ilmoituksen tekemistä sekä informoitava ajokiellon alkamisesta, mutta tutkittavan suostumusta ei tarvita. Ajokiellon perusteet kirjataan huolellisesti sairauskertomukseen.