Räätälöity koulutus

Räätälöity koulutus on mahdollista, mikäli ette löytäneet koulutuspaketeista tarpeitanne vastaavaa koulutusta tai huomaatte omassa ajoneuvoseurannassa tarvetta kohdentaa koulutusta. Pystymme tarjoamaan kohdennettua koulutusta juuri teidän tarpeisiinne sopivaksi.

Seuraavassa muutamia esimerkkejä, mistä elementeistä räätälöityä koulutusta voi lähteä rakentamaan:

Teoriakoulutus

• Ennakoiva ajo
• Riskien tunnistaminen
• Toiminta onnettomuuspaikalla
• Auton hallinnan perusteet ja ajoa helpottavat laitteet
• Liikennesäännöt

Ajokoulutus

• Kommentoiva ajo (Painopiste koulutuksessa voidaan määritellä tarpeidenne mukaan, esim. taloudellinen ajo, riskien tunnistaminen, yms.)
• Ratakoulutusta
• Riskianalyysi
• Pysäköinti/peruutus (tällä hetkellä suurin osa korvattavista ajoneuvovahingoista tapahtuu pysäköitäessä)
• Kuormaus ja sen vaikutus ajoneuvon hallintaan

Ota yhteyttä, kerromme mielellämme lisää!